Mgr. Krnošová logo
Telefon

Telefon

487 826 764 
725 736 984
E-mail

E-mail

krnosova@notarcl.cz
Datová schránka

Datová schránka

7nakpi4
Úřední hodiny

Úřední hodiny

Pondělí:  08:00 - 11:30  12:30 - 17:00
Úterý:  08:00 - 11:30  12:30 - 17:00
Středa:  08:00 - 11:30  12:30 - 16:00
Čtvrtek:  08:00 - 11:30  12:30 - 16:00
Pátek:  08:00 - 14:00   

O notářské kanceláři

Notářka Mgr. Petra Krnošová převzala notářský úřad v lednu 2020. Je pověřena výkonem notářské činnosti v obvodu Okresního soudu v České Lípě a je členem Notářské komory v Ústí nad Labem.
Rozvrh pověřování notářů v řízeních o pozůstalosti můžete nalézt zde.

Kancelář naleznete v prvním poschodí domu Arbesova 409 v České Lípě přímo naproti budovy ZUŠ. Jedná se o 5 min. chůze z náměstí TGM v České Lípě a 2 min. chůze od budovy Okresního soudu v České Lípě.

Po předchozí domluvě může notářka nebo pracovníci kanceláře přijet na jednání či ověření podpisu i za vámi.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Kde nás najdete?

Adresa kanceláře:
Arbesova 409/6
470 01 Česká Lípa

Kancelář se nachází v 1. poschodí naproti budovy ZUŠ.
Image

Náš tým

Mgr. Petra Krnošová
Mgr. Petra KrnošováNotářka
Mgr.Petra Krnošová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Před jmenováním notářem vykonávala vlastní, více než dvacetiletou advokátní praxi a tato zkušenost nyní přináší významný odborný přesah při poskytování notářských služeb.
Kateřina Neumannová
Kateřina Neumannová
JUDr. Marie Kolínská
JUDr. Marie Kolínská

Služby poskytované notářem

Převody majetku a úschovy, zejména

 • Kupní smlouvy
 • Darovací smlouvy
 • Směnné smlouvy
 • Smlouvy upravující spoluvlastnické vztahy, jejich zánik a vypořádání včetně smluv o odlišném režimu správy společné nemovité věci, smlouvy o odkladu vypořádání spoluvlastnictví a smlouvy o oddělení ze spoluvlastnictví
 • Úschovy peněz
 • Úschovy listin včetně úschovy závětí notářem nesepsaných s jejich zápisem do Evidence pořízení pro případ smrti vedeném NKČR

Právnické osoby a podnikání

 • Zakládání a změny společností a družstev
 • Zakládání a změny stanov dalších právnických osob podléhajících zápisům do veřejných rejstříků - Společenství vlastníků jednotek, Nadace, Spolky
 • Osvědčování rozhodnutí valných hromad
 • Přímý zápis do veřejného rejstříku notářem

Ochrana věřitele

 • Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti (sjednání závazku s doložkou přímé vykonatelnosti i Dohoda o splnění již existujícího závazku se svolením k přímé vykonatelnosti)
 • Zástavní smlouvy se zápisem do rejstříku zástav

Ověření

 • Ověření pravosti podpisu (legalizace)
 • Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

Ověřené výpisy z veřejných rejstříků, kontaktní místo Czech POINT - výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, insolvenčního rejstříku, živnostenského rejstříku, veřejného rejstříku (obchodní společnosti, společenství vlastníků jednotek, spolky), výpisy z bodového hodnocení řidičů

Manželské majetkové právo

 • Předmanželské smlouvy
 • Zúžení společného jmění manželů
 • Rozsíření společného jmění manželů
 • Sjednání režimu odděleného jmění
 • Vypořádání společného jmění manželů v době před i po rozvodu manželství

Dědické právo

 • Závěti
 • Listiny o vydědění
 • Dědické smlouvy
 • Dovětky
 • Smlouvy o zřeknutí se dědického práva
 • Určení správce pozůstalosti
 • V pozůstalostním řízení smlouvy o zcizení dědictví
 • A další

Ostatní služby

 • Určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti
 • Zajištění důkazu
 • Osvědčení o předložení listiny
 • Protestace směnek
 • Statut svěřenského fondu
 • Vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích
 • Oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání
 • Osvědčování dalších právně významných jednání a skutečností

… a další notářské služby dle notářského řádu. Bližší informace na webu Notářské komory ČR.