Vítejte na stránkách moderního notářského úřadu, kde poskytujeme tradiční služby se vstřícným přístupem. Benefitem pro naše klienty je odborný přesah do dalších právních odvětví, získaný během více než 20ti leté advokátní praxe.

Image
pondělí
22.07.
08:00 - 11:30
12:30 - 17:00
úterý
23.07.
08:00 - 11:30
12:30 - 17:00
středa
24.07.
08:00 - 11:30
12:30 - 16:00
čtvrtek
25.07.
08:00 - 11:30
12:30 - 16:00
pátek
26.07.
08:00 - 14:00
Kancelář je nyní zavřená.
+420 487 826 764
+420 725 736 984
krnosova@notarcl.cz
Arbesova 409/6,
47001 Česká Lípa
Mgr. Krnošová logo

Telefon

487 826 764 
725 736 984

E-mail

krnosova@notarcl.cz

Datová schránka

7nakpi4

Mimořádné změny v úředních hodinách

-

O notářské kanceláři

Notářka Mgr. Petra Krnošová převzala notářský úřad v lednu 2020. Je pověřena výkonem notářské činnosti v obvodu Okresního soudu v České Lípě a je členem Notářské komory v Ústí nad Labem.
Rozvrh pověřování notářů v řízeních o pozůstalosti můžete nalézt zde.

Kancelář naleznete v prvním poschodí domu Arbesova 409 v České Lípě přímo naproti budovy ZUŠ. Jedná se o 5 min. chůze z náměstí TGM v České Lípě a 2 min. chůze od budovy Okresního soudu v České Lípě.

Po předchozí domluvě může notářka nebo pracovníci kanceláře přijet na jednání či ověření podpisu i za vámi.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Kde nás najdete?

Adresa kanceláře:
Arbesova 409/6
470 01 Česká Lípa

Kancelář se nachází v přízemí naproti budově ZUŠ.

Služby poskytované notářem

Převody majetku a úschovy
 • Kupní smlouvy
 • Darovací smlouvy
 • Směnné smlouvy
 • Smlouvy upravující spoluvlastnické vztahy, jejich zánik a vypořádání včetně smluv o odlišném režimu správy společné nemovité věci, smlouvy o odkladu vypořádání spoluvlastnictví a smlouvy o oddělení ze spoluvlastnictví
 • Úschovy peněz
 • Úschovy listin včetně úschovy závětí notářem nesepsaných s jejich zápisem do Evidence pořízení pro případ smrti vedeném NKČR
Notářské služby pro obchodní společnosti a jiné právnické osoby
 • Zakládání a změny společností a družstev
 • Zakládání a změny stanov dalších právnických osob podléhajících zápisům do veřejných rejstříků - Společenství vlastníků jednotek, Nadace, Spolky
 • Osvědčování rozhodnutí valných hromad
 • Přímý zápis do veřejného rejstříku notářem
Zakládání s.r.o.
Ochrana věřitele
 • Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti (sjednání závazku s doložkou přímé vykonatelnosti i Dohoda o splnění již existujícího závazku se svolením k přímé vykonatelnosti)
 • Zástavní smlouvy se zápisem do rejstříku zástav
Ověřování podpisů a listin
 • Ověření pravosti podpisu (legalizace)
 • Ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)
Kontaktní místo Czech POINT
Ověřené výpisy z veřejných rejstříků = výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, insolvenčního rejstříku, živnostenského rejstříku, veřejného rejstříku (obchodní společnosti, společenství vlastníků jednotek, spolky), výpisy z bodového hodnocení řidičů.
Manželské majetkové právo
 • Předmanželské smlouvy
 • Zúžení společného jmění manželů
 • Rozšíření společného jmění manželů
 • Sjednání režimu odděleného jmění
 • Vypořádání společného jmění manželů v době před i po rozvodu manželství
Dědické právo
 • Závěti
 • Listiny o vydědění
 • Dědické smlouvy
 • Dovětky
 • Smlouvy o zřeknutí se dědického práva
 • Určení správce pozůstalosti
 • V pozůstalostním řízení smlouvy o zcizení dědictví
 • A další
Ostatní služby
 • Určení opatrovníka pro případ budoucí vlastní nezpůsobilosti
 • Zajištění důkazu
 • Osvědčení o předložení listiny
 • Protestace směnek
 • Statut svěřenského fondu
 • Vzdání se práva na podíl na zisku nebo přírůstcích
 • Oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání
 • Osvědčování dalších právně významných jednání a skutečností

… a další notářské služby dle notářského řádu. Bližší informace na webu Notářské komory ČR.

Náš tým

Mgr. Petra Krnošová
Mgr. Petra KrnošováNotářka
Mgr. Petra Krnošová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Před jmenováním notářem vykonávala vlastní, více než dvacetiletou advokátní praxi a tato zkušenost nyní přináší významný odborný přesah při poskytování notářských služeb.
Kateřina Neumannová
Kateřina Neumannová
JUDr. Marie Kolínská
JUDr. Marie Kolínská

Prodeje majetku

V rámci likvidace pozůstalosti nabízíme aktuálně  k prodeji:
Image
Arbesova 409/6
470 01 Česká Lípa

Kancelář se nachází v přízemí budovy naproti budovy ZUŠ

Obchodní spojení

IČO: 44592914
DIČ: CZ7357102313
(notářka je plátcem DPH)

Bankovní spojení:
676675913/0300

Kontakty

Telefon: 487 826 764
Mobil: 725 736 984
Email: krnosova@notarcl.cz

Datová schránka: 7nakpi4